Copyright

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die jij op deze site aantreft bij Estivotravel. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht het ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. 

Niets uit de uitgaven van Estivotravel B.V. mag zonder vooraafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvuldigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- of televisie uitzending. 
 

Estivotravel maakt gebruik van cookies (ook van derde partijen). Voor meer informatie of om de toestemming voor alle of sommige cookies te weigeren, raadpleeg Cookie-instellingen. Door deze banner te sluiten, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.